www.charlesdefoucauld.be

Spirituele familie van Charles de Foucauld in België
(en Nederland)

Famille spirituelle de Charles de Foucauld en Belgique

Logo 2016

Mon apostolat doit être l’apostolat de la bonté. En me voyant on doit se dire: "Puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne." Si l’on demande pourquoi je suis doux et bon, je dois dire: "Parce que je suis le serviteur d’un bien plus bon que moi. Si vous saviez combien est bon mon Maître JESUS." Je voudrais être assez bon pour qu’on dise: "Si tel est le serviteur, comment donc est le Maître!"

Mijn apostolaat moet het apostolaat van de goedheid zijn. Wie met me omgaat, moet bij zichzelf zeggen: "Daar die man zo goed is, moet zijn godsdienst goed zijn." Aan wie zich afvraagt waarom ik zacht en goed ben, moet ik zeggen: "Omdat ik de dienaar ben van een die beter is dan ikzelf. Als u eens wist hoe goed mijn Meester JEZUS is." Ik zou willen zo goed zijn dat men zegt: "Als dat de dienaar is, hoe moet dan de meester zijn!"

(Charles de Foucauld, 1909)

Petites soeurs de Jésus - Kleine zusters van Jezus

Petites soeurs de l'Évangile - Kleine zusters van het Evangelie

Kleine zusters van Nazaret - Petites soeurs de Nazaret

Petits frères de Jésus - Kleine broeders van Jezus

Kleine broeders van het evangelie - Petits frères de l'Évangile

Priesterfraterniteit Jesus Caritas in Vlaanderen

Fraternité sacerdotale Jesus Caritas Belgique Sud

Seculiere (leken-)fraterniteiten in Vlaanderen en Nederland

Fraternité séculière - Belgique Sud

Union Sodalité Charles de Foucauld

Fraternité Jésus Caritas

Fraternité Charles de Foucauld

 

Andere groepen die zijn spiritualiteit volgen

Oase

[niet alle groepen hebben een eigen website - pas tous les groupes ont leur propre site internet...]

 

Algemene website van de spirituele familie
Site général de la famille spirituelle

Maintained with CompactCMS.nl