Recente nieuwsbrief

Recente nieuwsbrief

Foucauld-familienieuws Februari 2019

 

FamilienieuwsAmper enkele maanden na het overlijden van hun kleinzoon Matias (zie vorige nieuwsbrief) moet Chris Van Sante ons het overlijden melden van haar echtgenoot Frans Averhals, op 28 november 2018, zie http://www.charlesdefoucauld.be/other/AverhalsFransOverlijdenSite.pdf.
Chris schreef ons:
"Het overlijden van kleinzoon, Matias, heeft Frans, -dooppeter van Matias-, fel aangegrepen. De week erna deed Frans een zware val op de treinsporen, met schouderbreuk tot gevolg. Sinds twee jaar waren er al hartproblemen. Op 10 november werd hij wegens kortademigheid opgenomen in A.Z. St.-Jan. Na een paar weken is hij rustig ingeslapen op de Palliatieve Eenheid 'De Vlinder' in Brugge.
Frans was sinds 1972 lid van de Antwerpse fraterniteit en hoorde bij de Broeders van Scheppers. Hij was toen werkzaam in Bond zonder Naam. We leerden elkaar kennen op een frat-retraite in Drongen (1973). In 1979 vertrok hij naar Burundi, werkte er in de sloppenwijken, en stichtte er het allereerste instituut voor Mentaal- en Fysisch-gehandicapte kinderen. In 1986 kwam hij in Montevideo (Uruguaya) terecht, waar hij opnieuw in de sloppenwijken werkte. Via een drukke briefwisseling besloten we om na ons pensioen het samenleven te starten; ik kreeg intussen de kerkelijke annulatie van mijn vorig huwelijk. We huwden in Brugge in 1998. We mochten samen twintig jaar van geluk kennen, God zij dank!"

Paula Janssens, moeder van René Haentjens, overleed op 92-jarige leeftijd, op 31 januari 2019. (Rouwbrief: zie http://www.verwilt.be/rouwberichten). René en echtgenote Lieve zijn lid van een fratgroep in het Gentse en van de FoucauldRaad Vlaanderen. René was ook lid van het internationaal team van de lekenfraterniteiten, van 1994 tot 2000.

Binnenkort


Zaterdag en zondag 2-3 maart, bij de Trappisten op de Catsberg: bezinningsdagen ingericht door de fraterniteiten van Noord-Frankrijk, zie http://www.charlesdefoucauld.be/other/20190302_MontCats.pdf. Jammer genoeg kregen we deze info te laat voor inschrijving, want die moest gebeuren voor 1 februari...

Zondag 17 en maandag 18 maart Paasrecollectie in de priorij van Bethanië te Loppem (http://www.priorijbethanie.be/). Begeleiders: Dries Van Ootegem, Jan Claes en Jean-Pierre Claeys-Bouuaert; thema: ”Onze eucharistiebeleving in seculiere context op basis van wat Claude Raulx in een retraite noemde : L’eucharistie dans le monde de l’islam. » Iedereen is welkom. Meld je vóór 3 maart aan bij André Foulon, andrefoulon1940@gmail.com, 050/70.08.52 of 0496/53.40.60. Meer info kan je downloaden van http://www.charlesdefoucauld.be/other/Paasrecollectie2019.pdf.

Zaterdag 23 maart, gewoon ter info: assemblée générale in Luik, enkel voor de leden van de Franstalige fraterniteiten in ons land.

Zondag 24 maart: Jonge Kerk 50 jaar geleden gesticht door Daniël Evrard. Alle oud-leden van de jongerentak van de Charles de Foucauld-familie willen er in het Parochiecentrum van Belsele een grootse namiddag van maken. Inlichtingen bij Leo Clarijs, clarijsleo48@gmail.com  of 0473/52.26.28.

Zaterdag 30 maart is er weer een spiritualiteitsnamiddag van de Gemeenschap Villers, in de Rodestraat 39 te Antwerpen, zie http://www.charlesdefoucauld.be/other/2019-03-30-uitn-MarthaEnElles.pdf.

Op Pinkstermaandag 10 juni komt er opnieuw een Nationale ontmoetingsdag in Brussel, in de "Fraternités du Bon Pasteur", Bosstraat 365b, 1150 Sint-Pieters-Woluwe. Hou de datum alvast vrij! Wie nu reeds info wenst kan terecht bij Myriam NOISET-POURBAIX, mynoiset@gmail.com. Leo Clarijs, pr. Guido Debonnet en enkele kleine zusters van Nazaret helpen mee aan de voorbereiding; eerste bijeenkomst op 18 februari in Brussel.

Van 10 tot 25 juli 2019 zijn er weer Europese ontmoetings- en vakantiedagen van de lekenfraterniteiten. De Engelse fraterniteiten kozen deze plaats:  https://www.minsteracres.org/, zo liet de nieuwe verantwoordelijke Moira Potier, mpotier423657@aol.com, ons weten. Meer info bij Moira of bij Chris Bogaert, christof.bogaert@skynet.be, 051/72.24.56

28 juli - 2 augustus: vakantieretraite in Westmalle, op het bekende adres: "Ter Dennen", Sint-Pauluslaan 8, 03/312.14.14.
Thema: "Op consultatie bij dokter Lucas!", begeleider; pr. Marc Steen, bisschoppelijk gedelegeerde voor parochiepastoraal in het bisdom Brugge. Info en inschrijven: zie http://www.charlesdefoucauld.be/other/Aankondigingvakretr2019.pdf.

5-10 augustus: retraite van de Franstalige fraterniteiten in Ermeton-sur-Biert. Keuze tussen wandelretraite en retraite ter plaatse (sédentaire et marchante). Animateur: père Jean-Daniel de Maredsous. Info: marielerampelbergh55@gmail.com, 087/55.57.08.

Voorbij

Pr. Guido Debonnet ging naar de elfde wereldontmoeting van de Priesterfraterniteiten, in Cebu (Filipijnen), 14-30 januari. Hij schreef ons daarover:
We waren met 45 priesters uit 23 landen samen in een 'House of prayer' in Cebu op de Filipijnen. Het was de eerste maal dat ik zoveel priesters ontmoette uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Een hele ontdekking van de wereldkerk en vooral ook een echte ontmoeting met een bloeiende kerk op de Filipijnen. Een land met een heel jonge bevolking en met meer dan 90 % katholieken. Dus zeker meer dan gelegenheid genoeg om het vreugdevolle volkskatholicisme te leren kennen. Want tijdens de weekend gingen we naar het feest van 'Santo Ninio', waarbij duizenden mensen al dansend en zingend met een beeldje van het Heilig Kind Jezus in de straten rondom en in de basiliek van Cebu bijeen kwamen. We werden er letterlijk in ondergedompeld. Ook het feest van Sint-Stefanus was een unieke belevenis met een heel vreugdevolle, levendige viering en in de namiddag een schitterend spektakel met optreden op de muziek ter ere van Sint-Stefanus. Opvallend was ook dat we heel gastvrij en hartelijk werden verwelkomd op de diverse parochies waar we naartoe trokken.
Bij een temperatuur van 30 graden was de airco welkom om samen te vergaderen. Simultaanvertaling maakte het alles wat makkelijker volgbaar. Maar toch vraagt het een hele inspanning om elkaar te 'verstaan'. Boeiend in elk geval. Ook de verkiezing van een nieuwe internationale verantwoordelijke voor de priesterfraterniteit. Een heel eenvoudige, maar diepe Filipijnse broeder, vriendelijk in omgang, Eric Lozada, 54 jaar, werd gekozen. Hij koos op zijn beurt één medewerker uit elk continent. Onder deze ploeg worden de komende zes jaar de priesterfraterniteiten gestuwd om meer te beantwoorden aan de 'middelen' van de fraterniteit: woestijndag, aanbidding, levensherziening, bijbelmeditatie.
Tijdens ons verblijf grepen ook de Wereldjongerendagen plaats in Panama, wat we vanzelfsprekend ook wat probeerden te volgen op smartphone.
Je kunt de 'Brief uit Cebu' die werd geredigeerd met goedkeuring van iedereen, lezen op http://www.charlesdefoucauld.be/other/BriefUitCebu_januari2019.pdf, of ook op https://www.iesuscaritas.org/nl/. Het is een gedrongen tekst die uitstekend dienst kan bewijzen om per punt in enkele fraterniteitsbijeenkomsten te bespreken.
We hebben niet de gewoonte om veel belang te hechten aan de Europese of de Wereldbijeenkomst van de Fraterniteit. Ten onrechte, want er kan héél wat inspiratie van uitgaan om onze bijeenkomsten echt af te stemmen op broeder Charles en zijn actuele spiritualiteit. God geve het!
Guido Debonnet, deelnemer aan Cebu als afgevaardigde van André Foulon, verantwoordelijke.

I.v.m. de zaligverklaring op 8 december 2018 van 19 Algerijnse martelaren, waaronder zeven trappistenmonniken van Tibhirine en kleine zuster Odette van het Heilig Hart, kregen we de volgende info:
- kerstwens van kleine zuster Marie Agnès, zie http://www.charlesdefoucauld.be/other/PS_MarieAgnès_Noel2018.pdf;
- http://www.charlesdefoucauld.be/other/ZaligverklaringMonnikenTibhirine.pdf.

Meer info hierover ook op:
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/bert-claerhout-%E2%80%98algerijnse-monniken-al-lang-zalig-mijn-ogen%E2%80%99
https://19martyrs.jimdo.com/
https://19martyrs.jimdo.com/ecrits-des-bienheureux/s%C5%93ur-odette-pr%C3%A9vost/

Dit is het gebed van kleine zuster Odette. Een Nederlandse vertaling is in de maak:

« Vis le jour d’aujourd’hui,
Dieu te le donne, il est à toi.
Vis le en Lui.

Le jour de demain est à Dieu
Il ne t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain
le souci d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu,
remets le lui.

Le moment présent est une frêle passerelle.
Si tu le charges des regrets d’hier,
de l’inquiétude de demain,
la passerelle cède
et tu perds pied.

Le passé ? Dieu le pardonne.
L’avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui
en communion avec Lui.»

https://hermanitasdelsagradocorazon.blogspot.com/2018/12/pensamientos-de-los-19-martires-de.html


De Engelse versie van de internationale fratbrief van de lekenfraterniteiten kan je lezen op http://www.charlesdefoucauld.be/other/IB100_English.pdf.

De adventsbrief van Aurelio, wereldverantwoordelijke van de priesterfraterniteit, is vertaald door pr. Guido Debonnet. Hij staat op http://www.charlesdefoucauld.be/other/Adventbrief2018Aurelio_nl.pdf

Via Facebook kregen we deze info van de Kleine Zusters van Nazaret:
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/jan-de-cock-pure-gave-zoals-charles-de-foucauld-video

Fr. Lennie Tighe and Gabriel Crawford stuurden ons deze info over de "The Companions of Jesus of Nazareth": http://www.charlesdefoucauld.be/other/Naz.pdf.

2020...

Op Paasmaandag 13 april 2020 komt er weer een Vijfjaarlijkse ontmoetingsdag voor alle fraterniteiten, priesters, kleine zusters en kleine broeders, leken en vrienden van de Foucauldfamilie in Vlaanderen.

 

Al jaren vragen we geen bijdrage meer aan de leden van de lekenfraterniteiten. Maar we hebben wel uitgaven, voor het inrichten van activiteiten en uit solidariteit met de Europese en internationale gemeenschap (b.v. Foligno en Libanon). Als je een beetje geld kan missen: we zullen blij zijn met elke gift, ook al is ze klein, op de rekening van de Vlaamse lekenfraterniteiten: BE62 7330 4776 5961 (BIC: KREDEBB), rekeninghouder "Johan Vannevel, Slingerstraat 38, 8820 Torhout". Vermeld "gift" als mededeling.

 

Oudere informatie, nog steeds geldig

Eenakter van 20 november

Priester Guido Debonnet kreeg van Regis Close (El Kalima) de Franse tekst van de eenakter Frère universel. Je kan hem hier downloaden.

Waarom wij van Charles de Foucauld houden

Priester Jan Claes vertaalde deze tekst van Madeleine Delbrêl. Je kan hier klikken om de vertaling te downloaden.

De ontsnapten van Saint-Etienne-du-Rouvray

Priester Eddy Lagae stuurde ons de Nederlandse vertaling van een tekst over de tragische gebeurtenissen aldaar op 26 juli ll. Je kan de vertaling hier downloaden.

Recent verschenen enkele interessante boeken over Charles de Foucauld (in het Frans):

Een interview met de auteurs (ook in het Frans) staat op https://www.youtube.com/watch?v=NpLyBU9Uvbg

50 jaar Fraterniteit Kleine zusters van Nazaret

Op 15 augustus 2016 hebben wij in Gent de Heer gedankt om 50 jaar vriendschap en verbondenheid, beleefd met velen, vroeger en nu, dichtbij en veraf…  Het werd een feest met allen die meebouwen aan onze droom: Fraterniteit te vormen…
Het was een blij gebeuren: er was de eucharistieviering en er was de tentoonstelling; er was de gedeelde maaltijd onder de tent en er was mogelijkheid tot ontmoeting… We waren verrast om de zo talrijke opkomst van familie, buren en vrienden, om de vele felicitaties ook van de mensen die er niet bij konden zijn…  Een kleine zuster had er de volgende opmerking bij: “ Het is toch ongelooflijk, want op geen enkel ogenblik en in geen enkel land hebben we ‘iets belangrijks’ gedaan, geen sociale toestanden verbeterd en nergens grote problemen opgelost…
Van al die mensen met wie we verbondenheid beleefden doorheen die 50 jaar fraterniteitsgeschiedenis hadden we de namen aangebracht op een rood lint dat als een rode draad doorheen de tentoonstelling in te zien was.. het zijn de namen van de buren, collega’s, vrienden en familieleden die we in ons bidden blijven aanbrengen bij de Heer…
Enkele foto's kan je bekijken via deze link.

Documenten die je kan downloaden:
- Charles/Vasten/Woestijn (2 blz., in het Nederlands)
- De woestijntekeningen van Charles
- Overwegingen van Charles de Foucauld over de vasten en de Paastijd (44 blz., in het Engels)
- Lijst van franstalige conferenties, teksten beschikbaar bij Marianne Bonzelet, marianne.bonzelet@t-online.de
- Rapport over de Synode van het gezin, 5 blz. in het Frans, door kleine broeder Hervé

Lees de tekst van kleine zuster van Jezus Sylvie over Charles en de Barmhartigheid op onze website.

Kennen jullie al de documentaire over onze frère universel? Hij duurt 52 minuten en werd uitgezonden op KTO TV.
Je kan hem ook bekijken op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0qg05qavxrQ

Oproep om voor vrede te bidden

Het Europese team van de Fraterniteiten zond ons een oproep om voor vrede te bidden.
Klik hier voor de Franse versie, hier voor de Engelse versie, hier voor de Duitse versie en hier voor de Nederlandse versie (vertaald uit het Duits door pr. Guido Debonnet).