Nieuws - Kalender

Klik op de titel of kijk in de recente nieuwsbrief voor wat meer info over de activiteit

Vijfjaarlijkse ontmoetingsdag

2020-04-13 – RenĂ© CCMS

Paasmaandag 2020: vijfjaarlijkse ontmoetingsdag in ... (nog niet beslist)
meer info volgt later